Kolektory słoneczne to obecnie najczęściej wykorzystywane źródło energii promieniowania słonecznego, które jest bezpośrednio zamieniane na ciepło użytkowe. Zapewniają również najniższe koszty pozyskania tej energii.  Najczęściej stosowane są do:

  • podgrzewania wody użytkowej
  • wody basenowej
  • wspomagania instalacji centralnego ogrzewania

Kolektory słoneczne są urządzeniami, które nie pozwalają w pełni wykorzystać energii całkowitego napromieniowania słonecznego a o uzysku cieplnym decydują: rodzaj kolektora, absorber, izolacja cieplna oraz pokrycie przeźroczyste kolektora. Na rynku mamy do dyspozycji dwa podstawowe rodzaje kolektorów słonecznych: kolektory płaskie i próżniowe.

Montaż kolektorów

Kolektory słoneczne można montować na dachu o spadku 25-60° oraz na powierzchni płaskiej. Mogą również zostać wbudowane w połać dachu stanowiąc jego integralną całość. Poprzez odpowiednio dopasowaną konstrukcję mocowania kąt pochylenia kolektora można korygować. Stosowane są również konstrukcje naziemne.

Instalacja Solarna

Każda instalacja solarna składa się z baterii kolektorów, umieszczonej zazwyczaj na dachu budynku, podgrzewacza umieszczonego wewnątrz budynku (zazwyczaj w sąsiedztwie kotła c.o.)oraz zespołu pompowo-sterowniczego. Zasada działania instalacji solarnej jest następująca: kolektor solarny zamienia promieniowanie słoneczne na ciepło. Nośnikiem ciepła jest niezamarzający roztwór glikolu propylenowego krążący w instalacji na skutek pracy pompy obiegowej w zespole sterowniczo-pompowym. Bateria kolektora połączona jest hydraulicznie z wężownicą umieszczoną w podgrzewaczu wody użytkowej dwiema rurami elastycznymi ze stali nierdzewnej lub miedzianymi, o średnicy dobranej do wielkości baterii słonecznej. Nośnik (roztwór glikolu) zabiera ciepło z kolektorów i przenosi je do wężownicy, która nagrzewa wodę w podgrzewaczu.  Kolektor słoneczny posiada wyższą temperaturę niż temperatura wody w zbiorniku. Poprawnie zaprojektowana instalacja powinna w ciągu kilku godzin pracy kolektorów nagrzać wodę w zbiorniku do temperatury nie wyższej niż 70oC.

Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej

 

Więcej informacji na temat kolektorów i instalacji można uzyskać na stronie Hewalex – kolektory słoneczne.