13 464 70 77 biuro@hydromonter.pl

Oferta - kolektory słoneczne

HydroMonter Z.U.H. instalacji sanitarnych w Sanoku

Kolektory słoneczne to obecnie najczęściej wykorzystywane źródło energii promieniowania słonecznego, które jest bezpośrednio zamieniane na ciepło użytkowe. Zapewniają również najniższe koszty pozyskania tej energii.

Najczęściej stosowane są do:

  • podgrzewania wody użytkowej
  • wody basenowej
  • wspomagania instalacji centralnego ogrzewania

Kolektory słoneczne są urządzeniami, które nie pozwalają w pełni wykorzystać energii całkowitego napromieniowania słonecznego, a o uzysku cieplnym decydują: rodzaj kolektora, absorber, izolacja cieplna oraz pokrycie przeźroczyste kolektora.

Na rynku mamy do dyspozycji dwa podstawowe rodzaje kolektorów słonecznych:

  1. kolektory płaskie i
  2. próżniowe.

Montaż kolektorów

Kolektory słoneczne można montować na dachu o spadku 25-60° oraz na powierzchni płaskiej. Mogą również zostać wbudowane w połać dachu stanowiąc jego integralną całość. Poprzez odpowiednio dopasowaną konstrukcję mocowania kąt pochylenia kolektora można korygować. Stosowane są również konstrukcje naziemne.

Kolektor na dachu budynku

Instalacja naziemna

Instalacja Solarna

Każda instalacja solarna składa się z baterii kolektorów, umieszczonej zazwyczaj na dachu budynku, podgrzewacza umieszczonego wewnątrz budynku (zazwyczaj w sąsiedztwie kotła c.o.) oraz zespołu pompowo-sterowniczego.

Zasada działania instalacji solarnej jest następująca: kolektor solarny zamienia promieniowanie słoneczne na ciepło. Nośnikiem ciepła jest niezamarzający roztwór glikolu propylenowego krążący w instalacji na skutek pracy pompy obiegowej w zespole sterowniczo-pompowym.

Bateria kolektora połączona jest hydraulicznie z wężownicą umieszczoną w podgrzewaczu wody użytkowej dwiema rurami elastycznymi ze stali nierdzewnej lub miedzianymi, o średnicy dobranej do wielkości baterii słonecznej. Nośnik (roztwór glikolu) zabiera ciepło z kolektorów i przenosi je do wężownicy, która nagrzewa wodę w podgrzewaczu. Kolektor słoneczny posiada wyższą temperaturę niż temperatura wody w zbiorniku.

Poprawnie zaprojektowana instalacja powinna w ciągu kilku godzin pracy kolektorów nagrzać wodę w zbiorniku do temperatury nie wyższej niż 70°C.

Schemat podstawowej instalacji dla ciepłej wody użytkowej

Nasz partner - Hewalex

Więcej informacji na temat kolektorów i instalacji można uzyskać na stronie naszego partnera