13 464 70 77 biuro@hydromonter.pl

Oferta - pompy ciepła

HydroMonter Z.U.H. instalacji sanitarnych w Sanoku
Energia odnawialna jest energią przyszłości, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by efektywnie wykorzystywać tę bezpłatną energię. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także chronić środowisko naturalne i własny portfel.

Pompy ciepła to urządzenia, które pobierają ciepło ze źródła o niskiej temperaturze i dostarczają je do medium o wyższej temperaturze. Ten termodynamiczny system umożliwia korzystanie z niskotemperaturowych, odnawialnych źródeł energii, takich jak powietrze atmosferyczne, woda w jeziorach lub rzekach czy też grunt. Podstawową zaletą pompy ciepła jest fakt, że energia elektryczna włożona w pracę pompy jest kilkakrotnie niższa od energii cieplnej uzyskanej w wyniku jej pracy, dlatego technologia pomp ciepła jest znana jako jedna z technologii oszczędzania energii.

Pompy ciepła wykorzystywane są do ogrzewania budynków, wody w basenach oraz wody użytkowej. Mogą także chłodzić pomieszczenia latem.

Kolejną zaletą pomp ciepła jest to, że zajmują mało miejsca i nie potrzebują oddzielnego pomieszczenia oraz są proste i wygodne w obsłudze.

Nasz partner - Hewalex

Więcej informacji na temat pomp można uzyskać na stronie naszego partnera